вторник, 27 декември 2011 г.

Правилно опъване на веригата на резачка Stihl

Правилно опъване на веригата на резачка Stihl


Преди да започнете работа Ви препоръчваме да проверите опъването на веригата и ако е необходимо да го коригирате. Редовното опъване на веригата допринася за безопасността на работещия с машината и същевременно намалява нейното износване и повреди. При работа с моторния трион веригата се загрява и съответно се отпуска ("удължава се"). Още при произвеждането им, веригите STIHL се "разтеглят", което предотвратява последващо по-силно "удължаване". За Ваша безопасност е хубаво от време на време да опъвате веригата ръчно.
Някои моторни триони са оборудвани с устройство за бързо опъване на веригата. С негова помощ опъвате веригата само с едно завъртане на ръката. Ето как става това:
1. Развийте гайките на капака на водещото колело при спрян двигател. За опъване на веригата е напълно достатъчно само да развиете гайките. След това завъртете с отвертка винта за настройка.
2. Проверете дали веригата е леко разхлабена, като за целта използвате ръкавици.
2. Проверете дали веригата е леко разхлабена. Използвайте ръкавици. Ако веригата е провиснала от долната страна на шината, то тя е прекалено хлабава и трябва да бъде опъната още чрез винта за настройка.
3.  Ако веригата не е провиснала от долната страна на шината, но все още можете леко да я издърпвате, то тя е оптимално опъната (виж снимката).

3. Ако веригата не е провиснала от долната страна на шината, но все още можете леко да я издърпвате, това означава, че тя е оптимално опъната. За да избегнете опасността от нараняване при контакт с острата верига, трябва задължително да носите защитни ръкавици.
С помощта на устройството за бързо опъване на веригата на STIHL можете комфортно и без необходимост от инструмент да опънете веригата. Много от моторните триони на STIHL са оборудвани с него. Ето как действа:

Разхлабете капака на водещото колело посредством крилчатата гайка.

Разхлабете капака на водещото колело посредством крилчатата гайка. При завъртане на регулиращото колело наляво веригата се разхлабва, а при завъртане надясно веригата се опъва. При завъртане на капака на водещото колело шината се фиксира автоматично.
Kаналът на шината трябва да се почисти добре aко искате да смените веригата, , защото ако каналът е замърсен веригата лесно може да отскочи от шината. Освен това съществува опасност маслото за смазване на веригата да бъде "отклонено" и изобщо да не попадне на мястото с най-голямо натоварване, а именно долната страна на шината. Последиците ще са силно загряване и бързо износване на веригата. Може да почистите канала на шината с отвертка или друг остър предмет. Новите вериги трябва първо да се "разработят" малко, преди да започнете рязане с триона.
Внимание: Веригата не трябва да се опъва докато е още топла, тъй като се свива след като изстине. Това може да доведе до повреда на шината или коляновия вал на двигателя!!!