понеделник, 5 декември 2011 г.

Бутало комплект за Stihl 018, MS 180 d=38mm.

Бутало комплект за Stihl 018, MS 180 d=38mm.
Бутало комплект за Stihl 018, MS 180 d=38mm.
Бутало комплект за Stihl 018, 180 d=38mm.
Комплекта включва: Бутало, сегменти, бутален болт и зегерки
Бутало комплект за Stihl 018 D=8mm бутален болт.
Бутало комплект за Stihl 018 D=10mm бутален болт.